Брандиране на автомобили

FrontТранспортната реклама е изключително успешна, защото има непрекъснат и разнообразен поток от наблюдатели и всеки един от тези наблюдатели е Вашия потенциален клиент. Независимо къде се намира брандирания Ви автомобил, той носи информация за бизнеса Ви и ще го популяризира. Брандирането (облепването) може да се извърши както с обикновени фолиа, така също и с автомобилни фолиа ORAFOL, 3М и други.
Нашият екип може да предложи цялостна концепция за брандиране на Вашия автомобил от дизайн до монтиране на отпечатаните изображения  Ние винаги изготвяме индивидуален проект и 3D визуализация и след одобрение на идейния проект, осъществяваме последващото проектиране, изработка и монтаж.

Галерия