komatexГрафичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.

Продуктите на графичният дизайн са в много форми, най-разпространените са:
- Печатен дизайн и оформление - книги, периодични издания, плакати
- Уебдизайн и потребителски интерфейси
- Филми, CD, DVD - дизайн на встъпителните елементи, анимация, рекламни материали
- Графична идентичност, графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други
- Продуктов дизайн, опаковки.